header
ARHIVA NOVOSTI 2015. GODINE
 
Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
Otvoren je rok za podnošenje novih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi za 2016. godinu.
24. prosinca 2015.

 

 

Obavijest biračima
Popis biračkih mjesta za Izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2015. koji će se održati 08. studenog 2015. godine.
05. studenog 2015.

 

 

Obavijest o obvezi usklađivanja poslovanja za sve neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10)
Dana 1. studenog stupio je na snagu novi Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15).
05. studenog 2015.

 

 

Javni poziv
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupovinu osobnih automobila.
28. listopada 2015.

 

 

Obavijest o obvezi usklađivanja statuta i drugih općih akata s novim Zakonom o muzejima
Dana 21. listopada 2015. godine stupio je na snagu novi Zakon o muzejima (NN 110/15).
23. listopada 2015.

 

 

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika srednjoškolskih ustanova
Temeljem članka 35. stavka 4. podstavaka 2.,3. i 4. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/2014), Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavljuje propisane liste (evidencije) zaposlenika srednjoškolskih ustanova za školsku godinu 2015./2016.
15. listopada 2015.

 

 

e-Obrt
Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je elektroničku uslugu e-Obrt kojom se obrt može registrirati putem Interneta. Navedena usluga dostupna je putem sustava e-Građanin, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela.
14. listopada 2015.

 

 

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika osnovnoškolskih ustanova
Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 63/2014), Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavljuje propisane liste (evidencije) zaposlenika osnovnoškolskih ustanova za školsku godinu 2015./2016.
13. listopada 2015.

 

 

Objava biračima
Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, koji će se održati u nedjelju 08. studenoga 2015. godine.
07. listopada 2015.

 

 

Štrajk u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
Sukladno dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: 602-02/15-03/00320, URBROJ: 533-25-15-0002 od 23. rujna 2015. godine objavljujemo podatke o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.
25. rujna 2015.

 

 

Ispravak Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2015. godinu - model A, model B i model C
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji nakon provedenog postupka utvrdio je ispravak izvršne Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2015. godinu model A, model B i model C te ispravak objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 02. rujna 2015. godine.
02. rujna 2015.

 

 

Obavijest o obvezi usklađivanja statuta udruga s novim Zakonom o udrugama
Dana 01. listopada 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o udrugama (NN 74/14).
17. kolovoza 2015.

 

 

Prijava i upisi kandidata s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole u jesenskom upisnom ruoku
Prijave za jesenski upisni rok za upis kandidata s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole traju od 17. kolovoza do 18. kolovoza 2015. godine.
11. kolovoza 2015.

 

 

Odluka o izboru kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji donosi odluku o izboru kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za 2015. godinu.
23. srpnja 2015.

 

 

21. srpnja 2015.

 

 

15. srpnja 2015.

 

 

15. srpnja 2015.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za prijevremene izbore za članove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Semeljci, te njegovog zamjenika koji će se održati 12. srpnja 2015. godine.
03. srpnja 2015.

 

 

Javni poziv
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za 2015. godinu.
19. lipnja 2015.

 

 

Obavijest biračima
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 03. lipnja 2015. godine koja stupa na snagu 11. lipnja 2015. godine, a koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 64/15 raspisani su prijevremeni izbori za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Semeljci, te njegovog zamjenika, koji će se održati 12. srpnja 2015. godine.
11. lipnja 2015.

 

 

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta je dana 04. svibnja 2015. godine donio:
a dana 11. svibnja 2015. godine
26. svibnja 2015.

 

 

Prijava i upisi kandidata s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole
Prijave za ljetni upisni rok za upis kandidata s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole traju od 28. svibnja do 12. lipnja 2015. godine.
26. svibnja 2015.

 

 

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji donosi plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za 2015. godinu.
25. svibnja 2015.

 

 

Obavijest biračima
Rješenja o određivanju biračkih mjesta za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji će se održati 31. svibnja 2015. godine.
22. svibnja 2015.

 

 

Upisi djece u prvi razred osnovne škole za 2015./2016. školsku godinu
Upis djece u prvi razred provodit će se u svim osnovnim školama Osječko-baranjske županije u dane 1., 2. i 3. lipnja 2014. godine (ponedjeljak, utorak i srijeda) u vremenu od 8:00 do 12:00 sati i od 16:00 do 19:00 sati.
15. svibnja 2015.

 

 

Objava podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji utvrdio je, sukladno članku 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15), izvršne Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2015. godinu te istu objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 15. svibnja 2015. godine.
15. svibnja 2015.

 

 

Javni poziv
Ministarstvo branitelja, dana 06. svibnja 2015. godine, objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2015./2016. za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.
12. svibnja 2015.

 

 

Objava biračima
Vlada Republike Hrvatske je dana 23. travnja 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji će se održati 31. svibnja 2015. godine.
30. travnja 2015.

 

 

Objava biračima
Gradsko vijeće Grada Osijeka je dana 08. travnja 2015. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća gradske četvrti na području Grada Osijeka za gradsku četvrt Jug II, koji će se održati 10. svibnja 2015. godine.
13. travnja 2015.

 

 

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije
Temeljem članka 21. stavak 8. Zakona o koncesijama (NN 143/12) ovaj Ured je 07.04.2015. godine poslao Obavijest o namjeri davanja koncesije za eksploataciju ciglarske gline na eksploatacijskom polju "Kukljaš" koja je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 08.04.2015. godine pod brojem: 2015/S 01K-0014733.
08. travnja 2015.

 

 

Objava podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji utvrdio je, sukladno članku 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15), Listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2015. godinu te istu objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 30. ožujka 2015. godine.
30. ožujka 2015.

 

 

Elektroničko popunjavanje za upis u registar udruga i vodič za osnivanje udruge
Informacije u svezi elektroničkog popunjavanja obrazaca zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj odnosno obrazaca zahtjeva za upis promjena u registre.
18. ožujka 2015.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za II krug prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Petlovac, te njegovog zamjenika koji će se održati 22. ožujka 2015. godine.
13. ožujka 2015.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za Općinu Erdut za izbore za članove vijeća mjesnih odbora koji će se održati 15. ožujka 2015. godine.
06. ožujka 2015.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za prijevremene izbore za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Petlovac, te njegovog zamjenika koji će se održati 08. ožujka 2015. godine.
27. veljače 2015.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Erdut je dana 12. veljače 2015. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Erdut koji će se održati 15. ožujka 2015. godine.
23. veljače 2015.

 

 

Objava biračima
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 05. veljače 2015. godine koja stupa na snagu istog dana raspisani su prijevremeni izbori za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Petlovac, te njegovog zamjenika koji će se održati 08. ožujka 2015. godine.
06. veljače 2015.

 

 

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2015./2016. školsku godinu
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji - Služba za društvene djelatnosti donosi plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2015./2016. školsku godinu.
06. veljače 2015.

 

 

Obavijest za udruge čiji članovi obavljaju gospodarske djelatnosti
Ovaj Ured zaprimio je dana 03. siječnja 2015. godine Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava u vezi s obavljanjem poslova gospodarske djelatnosti članova udruga.
03. veljače 2015.

 

 


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji