header
URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

Ured državne uprave je tijelo državne uprave koje obavlja poslove državne uprave u I. stupnju, na području županije, koji nisu u nadležnosti središnjeg tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije).


Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Osijeku:

  1. Služba za gospodarstvo
  2. Služba za društvene djelatnosti
  3. Služba za opću upravu
  4. Služba za imovinsko-pravne poslove
  5. Služba za zajedničke poslove

Dnevno radno vrijeme Ureda je od 7.00 do 15.00 sati.


Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7.30 do 14.30 sati.


Radom Ureda državne uprave upravlja predstojnik, kao čelnik tog Ureda.
Predstojnik Ureda može imati zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri predstojnik.


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji