header
URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

Ured državne uprave je tijelo državne uprave koje obavlja poslove državne uprave u I. stupnju, na području županije, koji nisu u nadležnosti središnjeg tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije).


Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Osijeku:

  1. Služba za gospodarstvo
  2. Služba za društvene djelatnosti
  3. Služba za opću upravu
  4. Služba za imovinsko-pravne poslove
  5. Služba za zajedničke poslove

Radno vrijeme Ureda je :

  • u razdoblju od 01. rujna do 31. svibnja od 7.30 do 15.30 sati,
  • u razdoblju od 01. lipnja do 31. kolovoza od 7.00 do 15.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je: od 9.00 do 14.00 sati, osim za matične urede i prijemne kancelarije za koje se uredovno vrijeme određuje kako slijedi:

  • za razdoblje od 01. rujna do 31. svibnja od 8.00 do 15.00 sati,
  • za razdoblje od 01. lipnja do 31. kolovoza od 7.30 do 14.30 sati.

Radom Ureda državne uprave upravlja predstojnik, kao čelnik tog Ureda.
Predstojnik Ureda može imati zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri predstojnik.


OBRASCI

ČESTA PITANJA

Županijska ulica 4

31000 Osijek

Centrala: 031 221 111

OIB: 27119020835

MB: 01539710

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak 7:30 -15:30

e gradjanin

KORISNE POVEZNICE
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji