header
UVJETI PRIKUPLJANJA I PRUŽANJA HUMANITARNE POMOĆI
Pravni temelj: Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15), Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (NN 120/15), Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15), Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15), Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (NN 120/15), Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (NN 120/15)

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti nadležan je za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći kao i rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije.

Navedenim Zakonom humanitarna pomoć može se osigurati:
  • stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći,
  • organiziranjem humanitarnih akcija.

Tko i pod kojim uvjetima može pružati određeni oblik humanitarne pomoći?


Stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Pod stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći podrazumijevaju se svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba.


Zahtjev (obrazac br. 1) za izdavanjem rješenja može podnijeti:

  • neprofitna pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom,
  • neprofitna pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj kojoj je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka provela najmanje pet humanitarnih akcija, odnosno manje ako su akcije trajale ukupno najmanje 180 dana ili da joj je rješenjem odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10) ili
  • zaklada, odnosno fundacija čija je zakladna svrha sukladna članku 2. stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja prilaže se preslika ovjerenog statuta odnosno drugog akta o osnivanju, program rada za razdoblje od tri (3) godine od dana podnošenja zahtjeva (obrazac br. 2), potvrda porezne uprave o izvršenoj obvezi plaćanja dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od osam dana, preslika vjerodostojne dokumentacije kojom se dokazuje da je pravna osoba u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja: provela najmanje pet (5) humanitarnih akcija ili provela manje od pet (5) humanitarnih akcija, ako su akcije trajale ukupno najmanje 180 dana ili joj je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (preslika rješenja) na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10), uvjerenje da se protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca, dokaz da podnositelj zahtjeva ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebne za provedbu programa rada.


Organiziranje humanitarnih akcija
Humanitarna akcija je vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.


Zahtjev (obrazac br. 5) za izdavanje rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, mogu podnijeti:

  • stalni prikupljači humanitarne pomoći,
  • neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Zahtjev se podnosi najmanje petnaest (15) dana prije planiranog početka humanitarne akcije. Humanitarna akcija ne može trajati duže od 90 dana


Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona 031 221 358 (e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

 

  Evidencije – izvješćaObrasci:

Obrazac 1. – Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2. – Trogodišnji program rada
Obrazac 3. – Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4. – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5. – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6. – Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7. – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji