BRANITELJI

Pravni temelj: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 86/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13).

Priznavanje statusa:


U okviru svoje nadležnosti Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji po zahtjevu stranaka, obavlja upravne poslove i provodi upravni postupak za priznavanje dolje navedenih prava. Temeljem utvrđenih statusa, hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, mirnodopskim vojnim invalidima, članovima obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, te umrlih HRVI i MVI od I. do IV. skupine i stradalim pirotehničarima, priznaju se (ukoliko udovoljavaju ostalim zakonskim uvjetima) sljedeća prava:


Prava članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata


Prava članova obitelji smrtno stradalih osoba u obrani suvereniteta RH


Prava članova obitelji umrlog HRVI od I. do IV. skupine


Prava članova obitelji umrlog MVI od I. do IV. skupine


Prava članova obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata


Prava članova obitelji stradalih pirotehničara

Članovi obitelji stradalih pirotehničara ostvaruju prava kao članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.


Prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata


Prava mirnodopskih vojnih invalida


Prava stradalih pirotehničara


Prava osobe za pružanje njege i pomoći HRVI 100% I. skupine (njegovatelji)


Prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata


Osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje gore navedenih prava osobno donosi sljedeću opću dokumentaciju:


Službena osoba koja vodi postupak ostalu potrebnu dokumentaciju pribavlja po službenoj dužnosti, odnosno obavještava stranku koja je dodatna dokumentacija potrebna za ostvarivanje pojedinog prava. Svi obrasci zahtjeva sa popisom potrebne dokumentacije mogu se dobiti od službene osobe u nadležnom Odjelu za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, odnosno, u ispostavi sukladno mjestu prebivališta.

 

Nadležni Odjel i ispostave su:


U svim postupcima za ostvarivanje navedenih prava ne plaća se upravna pristojba.

 

Sjedište Odjela: Osijek, Bartola Kašića 2a
Telefon: 031 283 121, 031 283 122, 031 212 124, 031 283 318, 031 283 302, 031 283 334, 031 283 335, 031 283 336
Telefax: 031 283 125

 

Obrasci:

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 1
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 2
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 3
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 4
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 5
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 1
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 2
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 3
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 4

Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama