header
SPORTSKA INSPEKCIJA

Pravni temelj: Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Zakon o sportskoj inspekciji (NN 86/12).


Sportska inspekcija provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sportu i propisa donesenih na temelju njega, te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena Zakonom o sportskoj inspekciji.


U provedbi nadzora nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta inspektor utvrđuje:

 • izvršavaju li se zadaće utvrđene Zakonom o sportu,
 • poštuju li se propisi o upisu u registar sportskih djelatnosti, registar profesionalnih sportskih klubova odnosno u drugi odgovarajući registar,
 • ima li pravna osoba u sustavu sporta propisane opće akte i jesu li oni usklađeni sa Zakonom i drugim propisom,
 • je li sastav predstavničkog tijela i izvršnog tijela odnosno tijela upravljanja i nadzora pravne osobe u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,
 • postoje li za osobe koje obavljaju poslove u sportu zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu i na temelju njega donesenih propisa,
 • donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,
 • primjenjuju li se odredbe Zakona o sportu i na temelju njega donesenih propisa u vezi s posljedicama pravomoćne osude i kaznenog postupka,
 • ispunjavaju li osobe propisane uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu,
 • obavlja li se sportska djelatnost u skladu sa propisanim tehničkim i zdravstvenim uvjetima,
 • obavljaju li pravne osobe u sportu koju drugu djelatnost osim sportske djelatnosti bez propisanog odobrenja,
 • organiziraju li se sportska natjecanja u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,
 • imaju li osobe koje sudjeluju u sportskim natjecanjima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost koju je utvrdio ovlašteni liječnik sukladno sa Zakonom o sportu,
 • poštuju li se pravila o korištenju nedopuštenih sredstava (doping).

Viši sportski inspektor:
Damir Dumančić, dipl.iur.
Sjedište:
Županijska 4, Osijek
Telefon:
031 221 364
e-pošta:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Sportski inspektor:
Boris Winkler, dipl.iur.
Sjedište:
Županijska 4, Osijek
Telefon:
031 221 364
e-pošta:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji