header
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije. Zajednički poslovi za potrebe Ureda jesu opći, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi javne nabave, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe Ureda.


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji