header
JAVNA NABAVA

Dokumenti:

 

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave
 
Plan nabave za 2016. godinu
Izmjena plana nabave za 2016. godinu
 
Plan nabave za 2017. godinu
Izmjena plana nabave za 2017. godinu
 
Plan nabave za 2018. godinu
 
Registar ugovora i okvirnih sporazuma
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2017
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Objava o nepostojanju sukoba interesa

OBRASCI

ČESTA PITANJA

Županijska ulica 4

31000 Osijek

Centrala: 031 221 111

OIB: 27119020835

MB: 01539710

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak 7:30 -15:30

e gradjanin

KORISNE POVEZNICE
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji