header
DOKUMENTI UREDA

Dokumenti:

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji od 29. lipnja 2012.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji od 17. prosinca 2012.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji od 18. rujna 2013.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji od 20. lipnja 2014.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji od 28. rujna 2015.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji od 10. prosinca 2015.
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji od 29. studenog 2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji od 21. prosinca 2018.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji od 28. kolovoza 2019.
 
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za 2019. godinu
 
Godišnji plan rada za 2019. godinu
Godišnji plan rada za 2018. godinu
Godišnji plan rada za 2017. godinu
Godišnji plan rada za 2016. godinu
Godišnji plan rada za 2015. godinu
Organizacijska struktura
 
Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 
Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2018. - 31.12.2018.
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2018. - 31.12.2018.
Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2017.
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2017.
 
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Evidencija aktivnosti obrade Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
 
Plan rada upravne inspekcije za 2019. godinu

OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji