header
IZVJEŠĆA O PROVEDENIM HUMANITARNIM AKCIJAMA
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 19.10.2016.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 15.11.2016.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 17.11.2016.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 30.12.2016.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 12.01.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 20.01.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 27.01.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 01.03.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 10.05.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 17.05.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 29.06.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 03.07.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 04.07.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 07.07.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 11.07.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 04.09.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 28.09.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 02.10.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 14.11.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 20.12.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 05.01.2018.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 08.01.2018.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 20.02.2018.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 20.02.2018.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 28.02.2018.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 07.05.2018.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 21.06.2018.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji od 28.08.2018.

OBRASCI

ČESTA PITANJA

Županijska ulica 4

31000 Osijek

Centrala: 031 221 111

OIB: 27119020835

MB: 01539710

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak 7:30 -15:30

e gradjanin

KORISNE POVEZNICE
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji