header
ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta omogućilo je poslovnim subjektima podnošenje zahtjeva, njegovu obradu i izdavanje rješenja putem e procedure. Putem ove aplikacije može se uputiti zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. Aplikacija vodi kroz cijeli postupak popunjavanja obrasca i prilaganje potrebne dokumentacije na jednostavan i efikasan način.

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica, koji podnosite putem ove aplikacije, zaprima se u mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, na daljnji postupak koji završava donošenjem rješenja, ako su ispunjeni svi uvjeti, odnosno dostavljeni traženi dokazi koji se odnose na: pravo korištenja poslovnog prostora (ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list), uporabnu dozvolu za građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17), uplatu odgovarajuće upravne pristojbe u skladu s površinom prodajnog objekta te ostale potrebne dokaze kao što su: atest o ispravnosti električnih instalacija, atest o ispravnosti plinske instalacije, atest o zdravstvenoj ispravnosti vode, rješenje o provedenim mjerama za zaštitu od buke, atest radnog okoliša (temperatura, vlažnost, provjetravanje, osvjetljenje, kvadratura i visina prodajnog i ostalih prostora), prethodno odobrenje za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru (ukoliko je građevina u kojoj se namjerava obavljati djelatnost zaštićena kao kulturno dobro).

 

Temeljem podnesenog zahtjeva i dostavljenih dokaza, ovlašteni službenici Ureda državne uprave obavljaju očevid predmetnog objekta, nakon čega donose rješenje.

 

Rješenje doneseno temeljem zahtjeva stranke dostavlja se na adresu koju podnositelj zahtjeva navede u zahtjevu. Nakon primitka rješenja kojim se utvrđuje da prodajni objekt ispunjava propisane uvjete, podnositelj može početi obavljati registriranu djelatnost trgovine.

 

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: http://mtu.mingo.hr


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji