header
ODJEL ZA IZVLAŠTENJA I STAMBENO ZBRINJAVANJE

U okviru Odjela za izvlaštenja i stambeno zbrinjavanje obavljaju se upravni poslovi prvoga stupnja iz područja imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na:

 • izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje),
 • provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje,
 • davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji,
 • određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave,
 • utvrđivanje pravične naknade sukladno Zakonu o izvlaštenju,
 • predaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište,
 • poslovi obnove odnosno potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata,
 • povrat vlastito uloženih sredstava u obnovu – potporu u ratu oštećenih objekata,
 • prelokacija – prijenos utvrđenog prava na obnovu na drugu lokaciju,
 • zamjena utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještanje u socijalnu ustanovu,
 • naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija,
 • izdavanje potvrde o podnesenim zahtjevima iz nadležnosti Odjela,
 • izdavanje potvrde o namjenski utrošenim sredstvima kredita,
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika, te područja posebne državne skrbi.

Vezani članci:
Izvlaštenje
Stambeno zbrinjavanje
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji