header
ODJEL ZA UREDSKO POSLOVANJE

U Odjelu za uredsko poslovanje obavljaju se poslovi uredskog poslovanja, a vezani za poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, upisivanje izlazne pošte u propisane očevidnike i otpremanje, poslovi pismohrane i drugi upravno stručni i uredski poslovi zaštite i čuvanja arhivske i registraturne građe koja nastaje radom Ureda državne uprave, izlučivanje arhivske građe, popisivanje i dostavljanje popisa arhivske građe u propisanom obliku, vrši se obrada, analize i izvješća vezana za uredsko poslovanje, određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije, kao i drugi poslovi u okviru svojega djelokruga.

Vezani članci:
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji