header
ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO, FINANCIJE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Odjel za računovodstvo, financije i pomoćno-tehničke poslove obavlja planske, računovodstvene i materijalno-financijske poslove za potrebe Ureda i to: poslove likvidature ulaznih računa i putnih naloga za službena putovanja, obračun i evidenciju plaća i naknada za bolovanje, praćenje obustava na plaće, provođenje ovrha na plaćama, obračun i isplata prava radnika po Kolektivnom ugovoru, poslove blagajničkog poslovanja, poslove nabavke i izdavanja materijala i opreme, materijalno knjigovodstvo, utvrđuje financijske planove za Ured, te obavlja poslove javne nabave, organizira i provodi godišnji popis imovine, evidentira i obrađuje podatke financijskog knjigovodstva, izrađuje godišnja i polugodišnja izvješća, te razna računovodstvena izvješća kako za potrebe Službi u sjedištu tako i za potrebe pet Ispostava.


Osim toga odjel za računovodstvo, financije i pomoćno-tehničke poslove obračunava i organizira isplatu različitih naknada po nalogu drugih tijela i povjerenstava kao što su Službenički sud, Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, naknade vještacima u postupku povrata oduzete imovine i sl.

Vezani članci:
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji