header
ODJEL ZA INFORMATIČKE POSLOVE

Odjel za informatičke poslove obavlja stručne poslove vezane za razvitak informacijskog sustava Ureda državne uprave usklađen s nacionalnom politikom razvoja informacijskog društva; uspostavlja i unapređuje tehnološku i sigurnosnu informatičku infrastrukturu; analizira poslovne procese kao sustav upravljanja podacima kroz elektronički vođene registre, obavlja DBA poslove, izrađuje sigurnosne kopije; izrađuje i daje podršku pristupanju internetskim uslugama i sadržajima; planira i sudjeluje u praćenju izvršenja plana proračuna i nabave u dijelu koji se odnosi na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju; neposredno pruža stručnu pomoć i educira korisnike informacijskog sustava; surađuje s ostalim tijelima državne uprave u pitanjima od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz ovog područja koje mu povjeri predstojnik.

Vezani članci:
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA

Županijska ulica 4

31000 Osijek

Centrala: 031 221 111

OIB: 27119020835

MB: 01539710

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak 7:30 -15:30

e gradjanin

KORISNE POVEZNICE
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji