header
ODJEL ZA POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Odjel za pomoćno-tehničke poslove obavlja poslove održavanja zgrada, opreme i tehničkih pomagala, vodi brigu o održavanje u ispravnom stanju uređaja telefonske, električne, plinske ventilacijske i druge instalacije, fotokopiranja i umnožavanja materijala, obavljanje stručnih poslova vezanih za zaštitu na radu i zaštitu od požara, obavlja poslove organiziranja službenog prijevoza i održavanja voznog parka (tehnički pregled i registracija vozila, izdavanje vozila, kontroliranje stanje goriva u službenim vozilima i putnih radnih listova) te čišćenja prostora i okoliša.

Vezani članci:
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji