header

 

POSEBNI OBLICI TURISTIČKE PONUDE

 

- seoski, zdravstveni, kulturni, wellness, kongresni, za mlade, pustolovni, lovni, športski, golf-turizam, športski ili rekreacijski ribolov na moru, ronilački turizam, športski ribolov na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za pružanje turističkih usluga u posebnim oblicima turističke ponude pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga

 

Potrebni dokumenti

 1. zahtjev – vidi pod E-procedure
 2. preslika izvatka iz sudskog registra, odnosno rješenja o upisanom obrtu i/ili preslika obrtnice
 3. dokaz o stručnoj osposobljenosti osobe pružatelja usluge (trener, instruktor, učitelj, voditelj, vodič i sl.)
 4. dokaz o pravu korištenja sredstava pružanja usluga
 5. dokaz o uporabljivosti građevine (uporabna dozvola i druge isprave kojima se dokazuje uporabljivost prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17))
 6. koncesijsko odobrenje za mjesto pružanja usluga
 7. polica ili ugovor o osiguranju korisnika usluga od posljedica nesretnog slučaja
 8. povlastica za gospodarski ribolov na moru (kod djelatnosti rekreacijskog ribolova na moru)
 9. rješenje o razvrstavanju plovnog objekta za izlete (kod djelatnosti rekreacijskog ribolova na moru)

 

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17) - 20 HRK
 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.2. Uredbe - 50 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.1. Uredbe - 35 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

 

 E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim oblicima turiostičke ponude

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon dobivanja rješenja možete zepočeti obavljati uslužnu djelatnost.

 Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

 e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županijama, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka

 s naslovom: e-zahtjev - turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

 

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županijama, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu gdje se objekt nalazi

 

Propisi:

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor.


OBRASCI

ČESTA PITANJA

Županijska ulica 4

31000 Osijek

Centrala: 031 221 111

OIB: 27119020835

MB: 01539710

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak 7:30 -15:30

e gradjanin

KORISNE POVEZNICE
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji