header

 

PLOVNI OBJEKTI NAUTIČKOG TURIZMA

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati pravne ili fizičke osobe tj. trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za pružanje usluga u nautičkom turizmu, za koje trebaju ishoditi rješenje nadležnog tijela.

 

Za izdavanje rješenja pružatelj usluga u nautičkom turizmu mora:

 • biti registriran za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
 • imati pravo korištenja plovnim objektom
 • imati izvod iz upisnog lista jahte ili očevidnika brodica
 • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:
 • Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN broj 69/08, 83/09, 49/15)
 1. Plovni objekti za izlete - Prilog I.
 2. Plovni objekt za krstarenje - Prilog II.

 

Potrebni dokumenti

Za ishođenje rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta nautičkog turizma:

 1. zahtjev – vidi pod E-postupak
 2. dokaz o registriranoj djelatnosti (presliku obrtnice/izvatka iz sudskog registra)
 3. dokaz o pravu raspolaganja plovnim objektom
 4. izvod iz upisnog lista jahte ili očevidnika brodova

 

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17) - 20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, i Grad Zagreb naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33.4.d. Uredbe - 210 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe

 

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju))

 

 E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta
 Odjava pružanja usluga na plovnom objektu

 e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba
 s naslovom: e-zahtjev - plovni objekt

 

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županijama, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu upisa plovnog objekta

 

Propisi:

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga na plovnom objektu.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja ureda državne uprave u županijama odnosno upravnog tijela Grada Zagreba podnosi se žalba Ministarstvu turizma.


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji