header
Obavijest za udruge koje nisu uskladile svoje statute sa odredbama Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14 i 70/17)

Odredbama članka 55. st. 1. Zakona o udrugama (NN 74/14, i 70/17) propisano je da su udruge dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji. Zakon o udrugama stupio je na snagu 01. listopada 2014. godine, te je navedeni rok od godinu dana istekao 30. rujna 2015. godine.


Uvidom u Registar udruga Republike Hrvatske utvrđeno je da je na području Osječko-baranjske županije u Registar upisana 3891 udruga, dok su 702 udruge do dana 06. studenoga 2017. godine obrisane iz Registra udruga.


Od navedene 3891 udruge upisane u Registar udruga, 2445 udruga uskladilo je svoj statut sa odredbama ''novog'' Zakona o udrugama, dok 1446 udruga nije podnijelo zahtjev za upis novog statuta u registar, te samim time nisu uskladile svoje djelovanje sa Zakonom.


Napominjemo da je odredbama članka 19. Zakona o udrugama između ostaloga propisano da osoba ovlaštena za zastupanje udruge odgovara za zakonitost rada udruge i da dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga. Također, odredbama članka 27. Zakona propisana je obveza osobe ovlaštene za zastupanje udruge da nadležnom uredu podnese zahtjev za upis promjena u registar udruga koji se odnose na statut, naziv, ciljeve i djelatnosti, sjedište i adresu sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata, izbor i opoziv likvidatora, te prestanak postojanja udruge.


Također, posebno ističemo da rok određen člankom 55. Zakona nije prekluzivan, odnosno zahtjev za upis promjena koji se odnosi na upis novog statuta se i dalje može podnijeti nadležnom uredu državne uprave, te se na taj način može uskladiti djelovanje udruge sa novim Zakonom o udrugama.


Ovim putem pozivamo sve osobe koje su upisane u registar udruga kao osobe ovlaštene za zastupanje udruga koje se nisu uskladile sa Zakonom o udrugama, odnosno preostale članove tih udruga, da se obrate službenicima ovog Ureda kako bi dobili detaljnije informacije o radnjama koje je potrebno izvršiti ovisno o tome žele li:


  • uskladiti statut udruge sa Zakonom o udrugama i nastaviti djelovanje udruge

ili

  • podnijeti zahtjev za prestanak postojanja i brisanje udruge iz Registra udruga RH (likvidacija ili skraćeni postupak).


Uvid u Registar udruga Republike Hrvatske može se izvršiti putem poveznice


Detaljnije informacije o svemu prethodno navedenom možete pronaći putem poveznice


ili se možete obratiti službenicima Službe za opću upravu ovog Ureda putem kontakt podataka


OBRASCI

ČESTA PITANJA

Županijska ulica 4

31000 Osijek

Centrala: 031 221 111

OIB: 27119020835

MB: 01539710

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak 7:30 -15:30

e gradjanin

KORISNE POVEZNICE
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji