header
OBJAVA PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji utvrdio je, sukladno članku 16.stavak 3. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima(NN 106/18), Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2019. godinu te iste objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 15. ožujka 2019. godine.


Liste prvenstva sastavljene su od pravodobno podnesenih i urednih prijava za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s kriterijima navedenim u Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (NN 14/19).


Lista prvenstva utvrđena je prema pojedinim modelima stambenog zbrinjavanja i to kako slijedi:


 1. Lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće,

  Lista prvenstva za 2019. - model A

 2. Lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju,

  Lista prvenstva za 2019. - model B

 3. Lista prvenstva za model C - stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana,

  Lista prvenstva za 2019. - model C

 4. Lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

  Lista prvenstva za 2019. - model D

 5. Lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave, odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave.

  Lista prvenstva za 2019. - model E


Na objavljene Liste prvenstva podnositelji prijava imaju pravo podnošenja primjedbe u roku od 8 dana od dana njihove objave na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.


Izvršne Liste prvenstva bit će objavljene do 31. ožujka 2019. godine.


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji