POPIS BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE
Grad Beli Manastir
Grad Belišće
Grad Donji Miholjac
Grad Đakovo
Grad Našice
Grad Osijek
Grad Valpovo
 
Općina Antunovac
Općina Bilje
Općina Bizovac
Općina Čeminac
Općina Čepin
Općina Darda
Općina Donja Motičina
Općina Draž
Općina Drenje
Općina Đurđenovac
Općina Erdut
Općina Ernestinovo
Općina Feričanci
Općina Gorjani
Općina Jagodnjak
Općina Kneževi Vinogradi
Općina Koška
Općina Levanjska Varoš
Općina Magadenovac
Općina Marijanci
Općina Petlovac
Općina Petrijevci
Općina Podgorač
Općina Podravska Moslavina
Općina Popovac
Općina Punitovci
Općina Satnica Đakovačka
Općina Semeljci
Općina Strizivojna
Općina Šodolovci
Općina Trnava
Općina Viljevo
Općina Viškovci
Općina Vladislavci
Općina Vuka